บอกลาจุดขาด เลิกควงเวร รวดเร็วตรงเวลา ใกล้ชิดลูกค้านิยามใหม่ของงานรักษาความปลอดภัย ทันสมัยตอบสนองความต้องการของลูกค้าตรงจุด รวดเร็วเพื่อความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยอย่างไร้ขีดจำกัด http://www.singguard.com/index.php Tel : 02-115-0993,062-843-1777 E-Mail : singguard2011@gmail.com  บริษัท รักษาความปลอดภัย สิงห์ อินเวสติเกชั่น จำกัด 2521/68 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310